Luotettava kauppakumppani

Vähäveden Retkimelontakeskuksessa on tehty pitkäjännitteistä laatutyötä 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Vähävedelle on  myönnetty laatupalkinto jo 1994, Maakuntien parhaat. Tämän jälkeen laatutyökalut ovat olleen mukana tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä sekä kaluston valinnoissa.

Laatupolitiikka

Retkimelontakeskuksen laatupolitiikalla tarkoitetaan, että kuvattu ja markkinoitu sekä tilattu palvelu vastaa asiakkaan saamaa käsitystä palvelun sisällöstä ja tasosta. Asiakaspalautetta pidetään tärkeänä palvelujen kehittämisessä.

Toimintakäsikirja

Laadun lisäksi tuotteiden ympäristöystävällisyyteen ja erityisesti turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota. Laatuun, ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvät asian on dokumentoitu toimintakäsikirjaan. Toimintakäsikirjassa sovelletaan ISO 9001, 14001 ja BB 8800 laatustandardeja.

Toimintakäsikirjaa on viimeksi täydennetty helmikuussa 2023.

Vähäveden Retkimelontakeskuksen hätätilanne- ja turvallisuussuunnitelma käsittää seuraavat seuraavia aiheita: palvelun turvallisuuteen vaikuttavat tekijät, pelastuskalustoa, omatoimisen retken sisältöä, turvallisuuteen liittyvien tekijöiden huomioiminen markkinoinnissa, ennakkotietoa retkistä, melontavarauksesta, turvallisuus retken eri vaiheissa, kaluston ja varusteiden huolto ja tarkastuksen sekä alihankinta ja ostopalvelu.