Kärkelänjoen päiväretki

Kärkelän ruukkialuetta

Kanoottiretki alkaa Kärkelän ruukkialueelta, jonka päätien varrella on
säilynyt runsaasti työväenasuntoja. Ruukkiyhdyskunta muodostaa hyvin säilyneen
1800-luvulta kuvastavan kokonaisuuden. Kärkelän yhdyskunta on perustettu
Orijärven kaivoksen kuparimalmin käsittelyä varten. Kaivostoiminnan päätyttyä
1880-luvulla Kärkelästä tuli Fiskarsin ruukin ulkokartano. Kärkelän kartano on
myöhemmin toiminut maatalouden mallitilana. Nykyisin kartano on
yksityisomistuksessa.

Melontaa kärkelänjoella

Kärkejänjoen uoman ympärillä levittäytyy laaja, maisemallisesti arvokas
peltoaukeama. Kärkelänjoen vesi on alkupäässä hyvin kirkasta ja joessa kasvaa
jokitaimenia, haukien ja ahvenien lisäksi. Joessa on myös rapuja. Peltoaukeaman
jälkeen joki sukeltaa ”kanjoniin”, jonka jälkeen melotaan pienelle
Kurkelanjärvelle.

Melontaa kärkelänjoella

Järven länsipäästä joki jatkuu suojaisena peltojen keskeltä kohti Kiskon
Kirkkojärveä. Ennen saapumista järvelle alitetaan Inkoon-Salo-tie silta ja tämän
jälkeen on historiallinen Uitmuksen silta, josta Kaari Utrio kirjassaan Vendela
kertoo. Kanoottiretken voi lopettaa ennen Kirkkojärveä, joten kanoottiretki on
varsin suojaisa.

Retken järjestelyt

Kanootit kyydissä

 

Kärkelänjoen päiväretki

Vaikeusaste 1 (helppo)
Lähtö Salosta (Kisko)
Kesto 6-8 tuntia
Pituus 16 km
Hinta 70 €/hlö
Sisältö kaluston tuonti ja haku, auton noutomahdollisuus
Osallistujia 2 –