Luotettava kauppakumppani

Vähäveden Retkimelontakeskuksessa on tehty pitkäjännitteistä laatutyötä 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Vähävedelle on    myönnetty laatupalkinto Maakuntien parhaat 1994.

Laatupolitiikka

Retkimelontakeskuksen laatupolitiikalla tarkoitetaan, että kuvattu ja markkinoitu sekä tilattu palvelu vastaa asiakkaan saamaa käsitystä palvelun sisällöstä ja tasosta.

Toimintakäsikirja

Laadun lisäksi tuotteiden ympäristöystävällisyyteen ja erityisesti turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota. Laatuun, ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvät asian on dokumentoitu toimintakäsikirjaan. Toimintakäsikirjassa sovelletaan ISO 9001, 14001 ja BB 8800 laatustandardeja. Toimintakäsikirjaa on viimeksi täydennetty huhtikuussa 2016.